نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

موقع افزایش حقوق ها فرا رسیده و شما که سال پرمشغله ای داشتید و راندمانتان هم بالا بوده، انتظار بیشترین افزایش حقوق را دارید.

اما پس از واریز حقوق، متوجه می‌شوید که بسیاری از زحمات شما نادیده گرفته شده است.

سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان، عملکرد پرسنل را در طی دوره های مختلف همانند یک آینه، شفاف کرده و باعث می‌شود تا هر نفر به ضعف ها و بهبود های خود آگاهی پیدا کند و در صدد اصلاح آنها برآید.

در هر دوره ارزیابی امکاناتی از قبیل موافقت نامه، وقایع حساس، بازخوردها، و بهبود ها در دسترس مدیران واحد قرار می‌گیرد تا در انتهای دوره بتوان براساس گام های طی شده توسط هر فرد، نمره ی مناسبی برای عملکرد شخص در نظر گرفت.

مزایای استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد آهارسافت

 1. افزایش مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و امکان ارزیابی در هر دوره عملکردی بر اساس وظایف محوله
 2. امکان ارتقاء فرهنگ سازمانی و نهادینه کردن ارزشهای مورد نظر در رفتار کارکنان با ارزیابی همه جانبه در ابعاد رفتاری، شایستگی و عملکردی
 3. حذف تعارف و رودربایستی میان مدیر و کارمند در ارزیابی عملکرد با ابزار توزیع اجباری
 4. امکان یکپارچه سازی نتایج ارزیابی عملکرد واحد ها و افراد با تخصیص توزیع اجباری پویا
 5. امکان استفاده از نتایج ارزیابی در تخصیص حقوق و پاداش با استفاده از گزارش های متنوع خروجی
 6. پوشش کامل مراحل چرخه مدیریت عملکرد: هدف گذاری، بهبود عملکرد، بازخورد و ثبت وقایع حساس و توسعه فردی

 

ویژگی های سیستم مدیریت عملکرد آهارسافت

 • ثبت دوره های ارزیابی در بازه های زمانی دلخواه
 • بهره مندی از قانون توزیع اجباری نرمال
 • تشخیص توزیع نرمال مربوط به هر فرد براساس پارامترهای مختلف
نمایش ظرفیت نمرات بر اساس قانون توزیع نرمال
نمایش ظرفیت نمرات بر اساس قانون توزیع نرمال

 

 

 • تعریف شاخص های رفتاری برای تمام پرسنل در هر دوره
 • تعریف شاخص های مهارتی برای تمام پرسنل در هر دوره
 • تعریف شاخص های عملکردی برای تمام پرسنل در هر دوره
 • تعریف شاخص های عملکردی برای هر فرد به صورت شخصی
 • تعریف وقایع حساس توسط مدیر مستقیم کارکنان
 • تعریف وقایع حساس توسط مدیر سطح دوم کارکنان
 • امکان خود ارزیابی تمام کارکنان
 • امکان ارزیابی فردی توسط مسئول مستقیم کارکنان
نمرات ارزیابی فردی
نمرات ارزیابی فردی

 

 

 • امکان ارزیابی فردی توسط مدیر سطح دوم کارکنان
 • امکان ارزیابی واحد ها توسط مدیر مستقیم واحد
 • امکان ارزیابی واحد ها توسط مدیر سطح دوم واحد

 

 • قابلیت تنظیم تاریخ شروع و پایان موافقت نامه
 • قابلیت تنظیم تاریخ شروع و پایان وقایع حساس
 • قابلیت تنظیم تاریخ شروع و پایان ارزیابی فردی
نمرات ارزیابی واحد
نمرات ارزیابی واحد

 

 

 • قابلیت تعریف گزینه های پاسخ هر سوال در فرم ارزیابی فردی
قابلیت تعریف گزینه های پاسخ هر سوال در فرم ارزیابی فردی
قابلیت تعریف گزینه های پاسخ هر سوال در فرم ارزیابی فردی

 

 

 • امکان ثبت مقدار درصد تکمیل شده فرم ها توسط مدیر دوره
 • امکان رتبه بندی کارکنان براساس نمرات کسب شده
 • تعریف افراد مختلف به عنوان مدیر دوره ارزیابی
 • نمایش نمودارهای ارزیابی فردی و ارزیابی واحد در کارنامه هر فرد
 • نمایش میانگین نمرات ارزیابی فردی و ارزیابی واحد
 • پویایی ضرایب محاسبات هر بخش
تعریف ضریب محاسبات ارزیابی عملکرد
تعریف ضریب محاسبات ارزیابی عملکرد

 

 

 

از دیگر امکانات این سیستم نرم افزاری، قابلیت بهره برداری در تمام سیستم عامل هاست. با توجه به اینکه سامانه ERP آهارسافت در بستر وب پیاده سازی شده است، لذا می‌توان در ویندوز، لینوکس، اندروید و IOS از سیستم موجود استفاده کرد.

همچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته در این سیستم، با انجام تراکنش های کاربر، صفحه مجددا لود نمی‌شود و خبری از تاخیرهای زیاد بروزرسانی صفحات نیست.

با توجه به بکاپ اتومات سیستم که به صورت روزانه گرفته می‌شود، نگرانی شما بابت از دست رفتن اطلاعات را بسیار کاهش داده و امکان بازیابی اطلاعات تا یک روز قبل مهیا می‌باشد.

همچنین محصول جاری آهارسافت، دارای ویژگی کلاسترینگ بوده که باعث بهبود عملکرد سیستم شده و میانگین زمان انتظار کاربران کاهش پیدا می‌کند.

درواقع این سیستم با بکارگیری کلاسترینگ باعث می‌شود تا در صورتی که حجم بالایی درخواست ها از سوی کاربران به سمت سرور ارسال شود، سرعت سیستم همچنان پایدار بماند و درخواست ها به سرعت پاسخ داده شوند.

 

دیدگاه های دوره